top of page
images.png

Digital Visning

​Med dette produktet kan du

  • Visualisere​

  • Dokumentere

  • Måle avstander

  • Hente ut plantegninger

  • Eksportere i formater som BIM, punktsky mm

  • Tagge informasjon som tekst, dokumenter, link, film mm  

  • Koble visningen til Google Street View

Brukere kan kobles opp mot visningen for toveis kommunikasjon, arbeidsordrer mm.

Visningene kan tagges med informasjon i form av tekst, bilder, film, dokumenter og linker.

 

bottom of page